Aufruf lesen

Aufruf in: Englisch, Italienisch, Russisch, Türkisch, Arabisch

Mieten runter – Wohnen muss bezahlbar sein!

In Stuttgart explodieren die Mieten. Immer mehr Menschen werden durch Mieterhöhungen und Umwandlung in Eigentumswohnungen aus ihren Wohnungen und Stadtteilen verdrängt.  Sie werden Opfer von Wohnungsnot und Obdachlosigkeit. Seit 2010 haben sich die Mieten in Stuttgart um 30 Prozent erhöht, die Mieten für Wohnungen die neu vermietet werden sogar um 45 Prozent.

Für Beschäftigte mit geringem und mittlerem Einkommen, insbesondere aber für Auszubildende, Studierende, Alleinerziehende, RentnerInnen und Erwerbslose wird das Wohnen in der Stadt unbezahlbar. Oft verschlingt die Miete über die Hälfte des Einkommens. Stuttgarter Mieterhaushalte mit einem Nettoeinkommen unter 1300 € geben fast 60 % ihres Einkommens für das Wohnen aus. Unsichere Arbeitsverhältnisse, Teilzeitjobs, Leih- und Zeitarbeit lassen viele Menschen fürchten, aus ihren Wohnungen vertrieben zu werden. Selbst Fachkräfte, die dringend in Stuttgart gebraucht werden, finden keine bezahlbare Wohnung.

Mehrere tausend Wohnungen in der Stadt stehen leer, auch aus Gründen der Spekulation. Erhaltenswerte Wohnungen werden abgerissen und durch teure Neubauten ersetzt. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt von Jahr zu Jahr. Gab es 1987 noch 33.500 Sozialwohnungen, waren es 2017 in Stuttgart nur noch 14.443.

Höchste Zeit, dass sich etwas ändert. Rechte Hetzer versuchen Geflüchtete für die Wohnungsnot verantwortlich zu machen und die Gesellschaft zu spalten. Doch die Verantwortung tragen nicht Geflüchtete, die es durch Vorurteile, Rassismus und Diskriminierung ohnehin besonders schwer haben bei der Wohnungssuche. Verantwortlich sind Immobilienkonzerne, Spekulanten und die herrschende Politik, denen die Profite für wenige wichtiger sind als bezahlbarer Wohnraum für alle.

Ein tief greifender Wandel in der Wohnungspolitik ist deshalb erforderlich. Der Mietenwahnsinn ist kein schicksalhaftes Unglück, sondern hausgemacht und hat System: Reiche und Immobilienkonzerne wie Vonovia investieren mit Rendite-Erwartungen in Wohnraum, betreiben Mietwucher und missbrauchen die Wohnungsmodernisierung zur Vertreibung der alteingesessenen MieterInnen.

Bundesweit auch in Stuttgart  nehmen die Proteste gegen den Mietenwahnsinn zu. Im letzten Jahr beteiligten sich zigtausend Menschen an Demonstrationen. Daran wollen wir anknüpfen:

Wir fordern eine solidarische Wohnungspolitik, die sich nicht an Profit und Verwertungsinteressen ausrichtet sondern sich an den Bedürfnissen der Menschen und der Umwelt orientiert. Die Verdrängung von MieterInnen durch Modernisierungen muss endlich gestoppt werden, der soziale Wohnungsbau massiv ausgeweitet werden. Der Mietenwahnsinn ist kein individuelles Problem von Wenigen, sondern betrifft die große Mehrheit der Menschen in dieser Stadt.

Wir wollen eine Wohnungspolitik nach dem Prinzip „Menschen vor Profit“!
Dafür setzen wir am 6. April mit einer großen Demonstration in Stuttgart ein Zeichen.

Wir fordern:

  • Bezahlbare Wohnungen für alle – jetzt.
  • Sozialen Wohnungsbau in öffentlicher Hand massiv ausweiten
  • Leerstand konsequent und ohne Kompromisse zu Wohnraum umwandeln
  • Zwangsräumungen stoppen
  • Keine Verdrängung durch Modernisierung und Abriss
  • Boden ist keine Ware – Spekulation stoppen

 


 

Kurzaufruf in Englisch:

Stuttgart – tension is rising – Down with the rents!
Stuttgart demonstrates on April 6th
Stop the renting madness

Short call for demonstration
Rents are shooting up in Stuttgart. Since 2010, rents in Stuttgart have risen by 30%, rents on offer even by more than 45%. City life has become unaffordable for employees with low or average income but more so for trainees, students, single parents, pensioners and unemployed people. Often the rent devours more than half of the income. Several thousand apartments in the city are vacant, financial speculation as one of the reasons for it. Flats worth preserving are demolished and replaced by expensive new buildings. The number of welfare housings is decreasing year by year. Responsible for insane rents and displacement are real estate companies, financial speculators and the ruling political system, for whom profits for a few are more important than affordable living space for everyone. A profound change in housing policy is required. All over the country the number of protests against rent madness increases, also in Stuttgart. Thousands of people took part in demonstrations last year. We want to continue this and to set a statement with a large demonstration in Stuttgart on April 6th. “People first, profit second” – that is the kind of housing policy we want. Kick-off demonstration: Schlossplatz Saturday, April 6th, 2pm

Kurzaufruf in Italiensich:

A stoccarda esplodano i sosti degli afitti.

Dal 2010 gli afitti sono aumentati del 30 %, le offerte degli affitti – praticati anno registrato un aumento un aumento del 45 %. Per i lavoratori che percepiscono uno stipendio basso o medio e particolarment per gli studenti, aprendisti, ragazze, madri o genitori che educano e mantengono i figli da soli, penzionati e disocupati, il costo dell`affitto diventa impagabile.

Spesso le spese per l`affitto superano la meta`del reddito. Migliaia di appartamenti tenuti sfitti per motivi speculativi. Le costruzzioni ristrutturabili vengono demolite e sostituite da nuovi fabbricati, che per il loro costo deventano inaquisibili. Le case soziali o popolari diminuiscono da anno in anno. Per il caro affitto e la cacciata die ceti bassi e mediobassi, sono responsabili le soceta` immobiliani. Gli speculatori e la politica die governanti, che favoriscono il profitto di pochi, e non provedono a creare spazi di afitivi accessibili a tutti. E neccessario un cambiamento radicalle della politica aitativa. A stoccarda si moltiplicano le proteste contro la folle politica della speculatione edilizia e degli affitti. Lo corzo anno, migliaia di persone sono scese in strado per dimostrare contro il caro affitto. Con la nostra manifestazione di massa, del 6 aprile 2019, vogliamo dare un forte segno di cambiamento e rivenicare una politica immobiliare, basata su l`uomo e non sul profito.

Sabato 6 Aprile 2019
Schlossplatz
inizio manifestazione ore 14.00

Aufruf in Türkisch:

KONUT HAKKI İÇİN YÜRÜYÜŞ ve MİTİNGE KATILALIM
Kiralar Düşmeli – Konutlar uygun fiyatlı olmalı!

Stuttgart’ta ev kiraları her geçen gün hızla artıyor. Gittikçe daha fazla sayıda insan kira artışları ve evlerinin satılıp kat mülkiyetine dönüştürülmesi sonucu   mahallelerinden ayrılmaya zorlanıyor. Onlar konut kıtlığı ve evsizlik kurbanı haline geliyorlar.

2010’dan bu yana, Stuttgart’taki kiralar yüzde 30 arttı, yeni kiraya verilen dairelerin kiraları ise yüzde 45 arttı bile… Düşük ve orta gelirli çalışanlar için, ama özellikle de stajyerler, öğrenciler, bekar ebeveynler, emekliler ve işsizler için şehir çok pahalı hale geldi.  Genellikle kiralar gelirin yarısından fazlasını tüketiyor. Stuttgart’ta  net gelirleri 1300 euro altında olan haneler, gelirlerinin neredeyse yüzde 60’ını konut kiralarına harcıyor.

Güvensiz çalışma koşulları, yarı zamanlı işler, kiralık ve geçici işler, birçok insanın evlerinden tahliye edilme korkusuyla yaşamasına yol açıyor. Stuttgart’a acilen ihtiyaç duyulan vasıflı işçiler bile, uygun fiyatlı konut bulamıyor. Şehirde binlerce konut spekülasyon nedeni de dahil olmak üzere değişik nedenlerle boş duruyor, korunabilecek konutlar  dahi yıkılıp ve yerine pahalı yeni binalar yapılıyor. Sosyal konut sayısı yıldan yıla azalıyor. 1987’de 33.500 sosyal konut varken 2017’de  sadece 14,443 sosyal konut kaldı.

Sağcı kışkırtıcılar konut yetersizliği nedeniyle mültecileri suçlamaya ve toplumu bölmeye çalışıyor. Ancak bu durumun sorumlusu önyargı, ırkçılık ve yine de ayrımcılık nedeniyle, konut sıkıntısından en fazla etkilenen  mülteciler değil. Sorumlular emlak şirketleri, spekülatörler ve birkaç kişinin kar etmesini herkes için uygun fiyatlı konuttan daha  önemli gören şimdiki politika. Bu nedenle konut politikasında kapsamlı ve kalıcı bir değişiklik yapılması gerekiyor.

Kira çılgınlığı kader değildir, bilinçli ve bir sisteme uygun olarak yapılıyor.  Uzun vadede kiracıları kovmak için  zenginler ve Vonovia gibi emlak şirketleri konutlardan kar etmek için yatırım yapmakta, konut tefeciliği ve modernleştirmeyi kötüye kullanmakta. Ancak ülke çapında – Stuttgart’ta da – kira çılgınlığına karşı protestolar düzenleniyor. Geçen yıl on binlerce insan gösterilere katıldı. Bu mücadeleleri destekliyoruz;  Kar ve sömürü temelinde değil, insanların ve çevrenin ihtiyaçlarına dayalı dayanışmacı bir konut politikası talep ediyoruz.

Kiracıların konutların modernizasyonu yoluyla evlerinden kovulmasına artık son verilmeli.  Sosyal konut inşaatı olabildiğince yaygınlaştırılmalı.

Kira çılgınlığı,küçük  bir kesimin bireysel sorunu değildir, bu şehirdeki insanların büyük çoğunluğu bu sorundan etkileniyor.  İnsanların kardan önemli ve öncelikli görüldüğü bir konut politikası istiyoruz.

Bu nedenle yapacağımız büyük eyleme bütün emekçileri katılmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

06 Nisan 2019 (Cumartesi) – Saat:14
Schlossplatz Stuttgart

Herkes için ödenebilir kiralı konutlar talep ediyoruz. Kamu elindeki sosyal konutlar önemli ölçüde yaygınlaştırılmalı.

Boş konutlar hemen ve kararlı şekilde kiralık konutlara dönüştürülmeli. Kiracıların değişik nedenlerle evlerinden tahliye edilmesi durdurulmalı. Modernizasyon ve yıkım nedeniyle yerinden evden atılmalara son verilmeli. Toprak (arazi) mal değildir, spekülasyonlar durdurulsun!

Kurzaufruf in Russisch:

Aренду пoнизить!  Демонстрация 6 апреля в Штутгарте
Короткий сигнал для демонстрации

В Штутгарте арендная плата взрывается. С 2010 года арендная плата в Штутгарте увеличилась на 30 процентов, а запрашиваемая арендная плата даже более чем на 45 процентов. Для работников с низким и средним уровнем дохода, но особенно для стажеров, студентов, одиноких родителей, пенсионеров и безработных, проживающих в городе, это неoплатимо. Зачастую аренда пожирает более половины дохода.

Несколько тысяч квартир в городе пусты, в том числе из-за спекуляций. Сохранившиеся квартиры снесены и заменены дорогими новостройками. Количество социального жилья уменьшается из года в год. Компании по недвижимости, спекулянты и господствующая политика, для которых прибыль важнее для немногих, чем доступное жилье для всех, несут ответственность за арендoe безумие. Необходимы глубокие изменения в жилищной политике. По всей стране, в том числе в Штутгарте, протесты против безумия аренд растут. В прошлом году десятки тысяч людей приняли участие в демонстрациях. Мы хотим развить это и подать сигнал 6 апреля с большой демонстрацией в Штутгарте.

Мы хотим жилищную политику, основанную на принципе «люди перед прибылью».

Суббота, 6 апреля 2019 г.
Открытие ралли:  14.00 / Schlossplatz

Kurzaufruf in Arabisch:

دعوة قصيرة للتظاهر…

في شتوتغارت ، تنفجر الإيجارات.

منذ عام 2010 ، ارتفعت الإيجارات في شتوتغارت بنسبة 30 % وطلب زيادة الإيجارات بأكثر من 45% .

ان الموظفين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وبشكل خاص للمتدربين وطلاب الجامعات والناس الذين يسكنون بمفردهم  والمتقاعدين والعاطلين عن العمل الذين يعيشون في المدينة لا يقدرون على تغطية ثمن الايجار . غالبا ما يلتهم الإيجار أكثر من نصف الدخل.

عدة آلاف من الشقق في المدينة فارغة ، وذلك لأسباب المضاربة. يتم هدم الشقق المحفوظة  واستبدالها بمبان جديدة باهظة الثمن. عدد المساكن الاجتماعية يتناقص من سنة إلى أخرى. فالشركات العقارية والمضاربون والسياسات السائدة ، تعد الأرباح أكثر أهمية بالنسبة لهم  من ان يسكن الناس بسكن قليل التكلفة وبأسعار معقولة للجميع هم المسؤولون عن جنوح الإيجارات والقمع.

هناك حاجة لتغيير عميق في سياسة الإسكان. على الصعيد الوطني – أيضا في شتوتغارت يجب تكون هنالك زيادة في الاحتجاجات ضد ارتفاع الإيجارات .

في العام الماضي ، شارك عشرات الآلاف من الناس في المظاهرات. بنائآ على ذلك نريد وضع  إشارة  في 6 أبريل في مظاهرة كبيرة في شتوتجارت.

نحن نريد سياسة الإسكان على أساس مبدأ “الناس قبل الربح”.

السبت 6 أبريل 2019

Schlossplatz تبدأ المظاهرة في الساعة 14.00/

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert